سفره خانه مراکشی 2018-04-15T11:57:41+00:00

سفره خانه مراکشی عروسی

سفره خانه مراکشی یکی از خدمات تشریفات مجالس میراکل برای مجالس عروسی می باشد با توجه به اینکه سفرها خانه مراکشی به سفره خانه ایرانی شبیه است ، مورد استقبال برخی از عروس و دامادها قرار می گیرد و در مراسم عروسی خود می خواهند که از سفره خانه مراکشی در بخشی از مراسم خود استفاده نمایند .

عروس و دامادی که می خواهند مراسم مجالس آنها با مجالس عروسی دیگران متفاوت برگزار شود می توانند از سفره خانه مراکشی استفاده نمایند ، امروزه اکثر عروس و دامادها خواهان این هستند که مراسم آنها متمایز از سایر اشخاص باشد که یکی از روش هایی که می توان این نیاز عروس و داماد را برای برگزاری مراسم عروسی متمایز برآورده کرد استفاده از سفره خانه مراکشی است .

تشریفات مجالس میراکل به طرز متفاوتی سفره خانه مراکشی را برای عروس و داماد چیدمان میکند به گونه ای که عروس و داماد از برگزاری این مراسم بسیار لذت می برند. در مراسم سفره خانه مراکشی از قلیان عربی با طعم های مختلف استفاده می شود. در کنار قلیان به مهمانان سرویس خرما و نبات و چای و … نیز ارائه می شود .