فینگر فود عروسی 2018-04-08T05:43:15+00:00

فینگر فود عروسی

در واقع یک لقمه کوچک به اندازه بند انگشت است که با استفاده از آن، قبل سرو شام و یا در انتهای جشن از مهمانان پذیرایی میشود. فینگر فودها به شکل تزئین شده هستند که زیبایی خاصی را به پذیرایی مجلس می دهند.

فینگر فود یا غذای انگشتی می تواند در کنار میوه و شیرینی، غذای عروسی، دسر، نوشیدنی و … جز خوراکی های پذیرایی از مهمانان باشد. هنگام برگزاری عروسی هر چه سفره پذیرایی از مهمان ها، رنگین تر و متنوع تر باشد، شب عروسی تعداد بیشتری از مدعوین راضی خواهند بود چون در آن صورت برای هر سلیقه ای امکان لذت بردن از امکانات پذیرایی فراهم می شود

البته در این میان هر چه دیزاین میز پذیرایی بهتر و زیباتر چیده شده باشد و از ظروف بهتر و خوش نقش تری استفاده شده باشد، اهمیت این امر نزد مهمان ها هم دوچندان شده و موجب رضایت هر چه بیشتر آنها می شود.

امروزه نه تنها در کشورمان ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان از فینگرفود جهت بخشی از برنامه پذیرایی استفاده می شود.