پکیج تشریفات عروسی

در هنگام انتخاب پکیج تشریفات عروسی باید در نظر داشته باشید که در روز عروسی ممکن است خیلی چیزها مطابق انتظارات شما پیش نرود. بهتر است هنگام انتخاب پکیج تشریفات عروسی خود در مورد چیزهایی مثل داشتن برق اضطراری،داشتن فضای جایگزین در صورتی که تالار شما مشکل پیدا کرد و … بپرسید.
بعضی از تالارها در پکیج تشریفات عروسی خود محدودیت هایی را درنظر می گیرند مثل ریختن نقل و پولک روی سر مهمان ها و ممکن است برای چنین مواردی از شما هزینه نظافت اضافه بگیرند، بنابراین بهتر است از قبل در پکیج تشریفات عروسی خود در این باره سوال کنید.
اگر شما تصمیم گرفته اید که در پکیج تشریفات عروسی کیک عروسی‌تان را از جای دیگری تهیه کنید مطمئن شوید که یخچال و مکان نگهداری مناسب داشته باشند. همچنین یک نکته ی مهم در پکیج تشریفات عروسی درباره غذاهای عروسی این است که حتما از قبل مشخص کنید که می خواهید در پکیج تشریفات عروسی ظرف یکبار مصرف برای مهمان هایتان باشد یا ظرف های مخصوصی که بعد از اتمام مراسم بتوانید با خودتان ببرید، چرا که اگه ظرفی نداشته باشید و از قبل هم برای ظرف های یکبار مصرف هماهنگ نکرده باشید، سالن مسئولیتی در قبال غذاهای باقی مانده ندارد.

هنگام انتخاب پکیج تشریفات عروسی خود ساعت شروع و پایان جشن تان را بصورت دقیق ذکر کنید، چرا که برای مثال ممکن است برای نیم ساعت اضافه ای که جشن شما طول بکشد مجبور به پرداخت مبلغ اضافه ای شوید، حتی دیده شده که بعضی از موسسات و تالارها در پکیج تشریفات عروسی ارائه شده خود چنین حالتی برق های سالن را کم می کنند تا جشن شما زودتر تمام شود.

2018-12-25T13:21:47+00:00