چه چیزهایی باید در قرارداد با تشریفات مجالس عروسی ذکر شود؟

مثل هر قرارداد حقوقی دیگری که بین افراد مختلف منعقد می‌شود، قرارداد تشریفات مجالس هم به دو بخش تقسیم می‌شود، اطلاعات طرفین عقد و موضوع قرارداد. هنگام بستن قرارداد باید دقت کنید که مشخصات شما و تشریفات عروسی‌تان به درستی و با جزئیات نوشته شده است.

از آنجایی که معمولاَ موسسات تشریفات قرارداد از پیش آماده شده به شما می‌دهند دقت کنید که مشخصات خودتان را درست بنویسید و شماره تماسی را در اختیارشان بگذارید که به شما دسترسی بیشتری داشته باشند.

موضوع قرارداد خدماتی است که قرار است در روز عروسی به شما ارائه شود، در این قسمت باید تمامی خدمات با جزئیات و توضیحات کامل ذکر شود، برای مثال اگر شما منوی شماره یک غذا را انتخاب کردید اما چند مورد از پیش غذاهای آن را به دلخواهتان تغییر دادید باید تمام این تغییرها ذکر شود.

همچنین جنس و نوع مواد غذایی مورد استفاده را تا حد امکان به طور شفاف مشخص کنید.

2019-04-15T08:17:46+00:00